Over het hek
12e editie plattelandsdag 'Over het Hek'!

PAASLOĂ‹RWEG 31, PAASLOO

De KAN (www.anvdekan.nl) is een belangenvereniging van boeren die natuur op hun bedrijf een warm hart toedragen. Van de Linde tot het Zwartewater en van Blokzijl tot aan Nijenveen zijn ruim 150 boeren lid van de KAN. Ze houden rekening met de weidevogels, onderhouden houtwallen en waterpoelen en wachten met maaien van bloemrijke weilanden totdat de bloemen zijn uitgebloeid.

De vereniging is aanwezig op de boerderij van de familie Peereboom en laat u daar kennismaken met twee belangrijke aspecten van agrarisch natuurbeheer: akkerranden en houtwallen.

We nemen u graag mee naar een houtwal. We vertellen over het ontstaan en het belang van dergelijke bosranden langs weilanden. Ook laten we u het belang van akkerrandenbeheer zien.

Voor de kinderen hebben we een leuke prijsvraag. Kom langs en doe mee!

 

www.anvdekan.nl

Joep op het hek
Over het hek koe

Sociale media muur

Volg ons via: